Autokorjaamolla työskentely: Kulissien takana kurkistus päivään autokorjaamon ammattilaisena

24 huhtikuun, 2024by MagPal0

Autokorjaamolla työskentely: Kulissien takana kurkistus päivään autokorjaamon ammattilaisena

Tiesitkö, että Suomessa on yli 3 000 autokorjaamoa? Näissä paikoissa työskentelee tuhansia ammattilaisia.

Autokorjaamojen tehtävä on auttaa autoja pysymään kunnossa. Työntekijät tekevät päivittäin huoltoja ja korjauksia. Tässä artikkelissa kurkistamme kulissien taakse. Näemme, miten autokorjaamoissa oikeasti työskennellään.

Tärkeimmät havainnot:

 • Autokorjaamolla työskentely vaatii ammattitaitoa ja asiakaspalveluhenkisyyttä.
 • Tarvitaan myös korjaamokalustoa ja varaosia autoihin.
 • Korjaamopäällikkö huolehtii korjaamon ja asiakaspalvelun toiminnasta.
 • Työskentelyturvallisuus ja ympäristövastuu ovat tärkeitä asioita.
 • Laadukas työ ja hyvä asiakaspalvelu takaa menestyksen.

Autokorjaamon työntekijöiden roolit ja vastuut

Autokorjaamolla työskentelee monenlaisia ammattilaisia. He huolehtivat, että autosi toimii hyvin. Heidän työnsä on tärkeää sinulle ja autollesi.

Korjaamopäällikkö

Korjaamopäällikkö johtaa koko autokorjaamoa. Hän huolehtii, että kaikki sujuu hyvin ja asiakkaat ovat tyytyväisiä. Päällikkö vastaa myös asiakaspalvelusta.

Autonkorjaajat

Autonkorjaajat tekevät erilaisia huoltotöitä. He selvittävät vikoja ja korjaavat autot. Heidän tulee tuntea eri automerkit hyvin.

Mekaanikot

Mekaanikot erikoistuvat moottori- ja vaihteistohuoltoihin. He tietävät paljon moottoreista ja korjaavat ne. Mekaanikot ja korjaajat työskentelevät yhdessä.

Varaosamyyjät

Varaosamyyjät auttavat löytämään oikeat varaosat. He tuntevat eri merkkien varaosat. He myös huolehtivat, että varaosat saapuvat ajoissa.

Kaikki korjaamon työntekijät ovat tärkeitä. Heidän ansiostaan saat hyvää palvelua. Ja autosi pysyy turvallisena.

Autokorjaamon päivittäiset tehtävät ja toiminnot

Autokorjaamon työpäivä koostuu monista tehtävistä. Niihin lukeutuvat asiakkaiden palvelu, vianetsintä, huollot ja korjaukset. Esimerkkejä näistä työtehtävistä ovat jarrujen tarkastukset, renkaiden vaihto ja moottorin korjaukset.

Töissä tarvitaan monenlaisia työkaluja ja laitteita. Näitä ovat esimerkiksi nosturit ja diagnosointilaitteet. Ne auttavat tehtävien suorittamisessa laatustandardien mukaan.

Autokorjaamolla tärkeitä ovat myös asiakkaiden palvelu ja auton korjausprosessi. Työntekijät ottavat autot vastaan ja selvittävät, mitä huoltoa tai korjausta ne tarvitsevat. Kaikki toimet kirjataan ylös asiakkaan rekisterinumeron mukaan.

On tärkeää käyttää oikeanlaisia varaosia. Ne takaavat auton moitteettoman korjauksen ja asiakastyytyväisyyden. Varaosavarasto pidetään kattavana, jotta osat saadaan nopeasti käyttöön.

Tehtävät ja toiminnot autokorjaamolla:

 • Asiakkaiden vastaanotto ja tarpeiden kartoitus
 • Auton vianetsintä ja vaurioiden diagnosointi
 • Huoltotyöt ja määräaikaishuollot
 • Jarrujen tarkastus ja korjaukset
 • Renkaiden vaihto ja tasapainotus
 • Öljynvaihdot ja muut auton perushuollot
 • Moottorikorjaukset ja vaihteistokorjaukset

Autokorjaamot pyrkivät tekemään kaiken tehokkaasti ja laadukkaasti. Näin autot saadaan palautettua asiakkaille turvallisina ja toimivina. Oikeat työkalut, osaava henkilökunta ja hyvät käytännöt auttavat tässä.

autokorjaamo

Autokorjaamon työskentelyturvallisuus

Autokorjaamot keskittyvät työskentelyturvallisuuteen. Tämä takaa työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuuden. Työskentelyyn kuuluu turvallisuusohjeiden noudattaminen ja henkilösuojainten käyttö. Myös koneiden oikea käyttö ja työpisteen järjestely ovat tärkeitä.

Turvallisuusohjeiden noudattaminen on tärkeää. Työntekijöiden on tunnettava ja noudatettava turvallisuusohjeita. Heidän on myös osattava ensiapu ja tiedettävä, mitä vaaratilanteissa tehdään.

Henkilösuojainten käyttö suojaa työntekijöitä. He saavat käyttöönsä suojalasit, kuulosuojaimet ja muita suojaimia. Suojaimet auttavat ehkäisemään vammoja työssä.

Koneiden ja laitteiden turvallinen käyttö on tärkeää. Työntekijöiden on oltava koulutettuja käyttämään niitä oikein. Laitteiden huolto on myös tärkeää onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

Työpisteen turvallinen järjestely on olennaista. Työpisteen on oltava siisti ja järjestyksen mukainen. Työntekijöiden on tunnistettava työympäristön vaarat ja ilmoitettava niistä.

Työturvallisuus on tärkeää autokorjaamoissa. Se vaatii ohjeiden noudattamista ja työntekijöiden aktiivisuutta. Autokorjaamot tekevät turvallisuustarkastuksia ja koulutuksia.

autokorjaamon työskentelyturvallisuus

Turvallisuustoimenpiteet Hyödyt
Turvallisuusohjeiden noudattaminen Vähentää tapaturmia ja loukkaantumisia
Henkilösuojainten käyttö Suojelee työntekijöitä vaaroilta ja vammoilta
Koneiden ja laitteiden oikeanlaisen käytön varmistaminen Vähentää laitevaurioita ja onnettomuuksia
Työpisteen järjestely turvallisuusmääräysten mukaisesti Minimoi työtapaturmien riskiä

Autokorjaamon korjaamokalusto ja varaosat

Autokorjaamot tarvitsevat korjaamokaluston, johon kuuluu nostureita, diagnosointilaitteita, hitsauslaitteita ja rengaskoneita. Oikeanlainen korjaamokalusto helpottaa työtä ja tekee korjauksista tehokkaita. Se mahdollistaa myös laadukkaan työn.

Laadukkaat varaosat ovat oleellisia asiakkaiden auton korjauksen kestävyyden kannalta. Autokorjaamot pitävät yllä laajaa varaosavarastoa. Näin tarvittavat varaosat autokorjaamolla saadaan nopeasti käyttöön.

Varaosavaraston hyvä hallinta on keskeistä. Laadukkaiden osien saatavuus auttaa suorittamaan korjaukset nopeasti. Se lisää asiakastyytyväisyyttä ja kohentaa autokorjaamon mainetta.

Korjaamokalusto

Korjaamokalusteet autokorjaamoissa helpottavat autojen korjaus- ja huoltotöitä. Tässä on joitakin esimerkkejä käytetyistä kalusteista:

 1. Nosturit mahdollistavat auton turvallisen nostamisen. Se helpottaa pääsyä auton eri osiin.
 2. Diagnosointilaitteet tunnistavat auton vikakoodeja. Tämä nopeuttaa korjaustöitä.
 3. Hitsauslaitteet ovat tärkeitä metalliosien korjauksessa.
 4. Rengaskoneet tekevät renkaiden käsittelystä helppoa.

Varaosat autokorjaamolla

Autokorjaamoilla on erilaisia varaosavarastoja eri automalleille. Varaosia ovat esimerkiksi:

 • Jarrupalat ja jarrulevyt
 • Öljy- ja ilmansuodattimet
 • Jousitusosat
 • Lamput ja polttimot
 • Laakerit ja tiivisteet

Varaosien laadun ja saatavuuden varmistaa tarkka varastonhallinta. Autokorjaamon täytyy tuntea yleisimmät auto- ja varaosamallit. Laadukkaat osat takaavat auton luotettavan toiminnan.

Autokorjaamoiden kalusto ja varaosien laatu vaikuttavat toiminnan tehokkuuteen. Ne myös lisäävät asiakastyytyväisyyttä. Laadukkaat työvälineet ja varaosat nopeuttavat korjausta, mikä lisää asiakasuskollisuutta.

autokorjaamon korjaamokalusto

Autokorjaamon asiakaspalvelu ja asiakkaiden tyytyväisyys

Autokorjaamon hyvä asiakaspalvelu on tärkeää. Se vaikuttaa paljon asiakkaiden tyytyväisyyteen. Henkilökunnan asiantuntemus ja ystävällisyys ovat keskeisiä.

Ammattilaiset autokorjaamossa vastaavat kysymyksiin ja auttavat asiakkaita. Näin asiakkaat saavat hyvän kokemuksen. Autokorjaamot tekevät työt nopeasti ja luotettavasti.

Autokorjaamo hoitaa ennakko- ja jälkipalvelut. Ystävällinen henkilökunta ymmärtää ja vastaa asiakkaiden tarpeisiin. Avoin viestintä luo luottamusta.

Autokorjaamot tarjoavat myös lisäpalveluita. Tämä parantaa asiakkaiden kokemusta. Puhtaat autot lisäävät tyytyväisyyttä ja uskollisuutta.

”Laadukas asiakaspalvelu autokorjaamolla on avainasemassa asiakkaiden tyytyväisyyden kannalta. Ammattitaitoinen ja ystävällinen henkilökunta auttaa asiakkaita ja vastaa heidän kysymyksiinsä.” – Autokorjaamon asiakaspalvelupäällikkö

Miten autokorjaamot voivat parantaa asiakaspalveluaan?

Koulutettu henkilökunta on yksi keino parantaa palvelua. On tärkeää, että asiakkaat saavat oikean neuvon. Asiakaspalaute auttaa parantamaan palvelua.

Luotettavuus ja nopeus ovat keskeisiä. Autokorjaamot optimoivat työnsä, jotta palvelu olisi nopeampaa. Näin asiakastyytyväisyys kasvaa.

Digitaalinen viestintä on myös tärkeää. Ajanvaraus internetissä ja muistutukset ovat hyödyllisiä. Ne tekevät asiakkaiden elämästä helpompaa.

autokorjaamo asiakaspalvelu

Autokorjaamon asiakaspalvelun edut Autokorjaamon asiakaspalvelun parantaminen
Ammattitaitoinen henkilökunta Henkilökunnan koulutus ja ammattitaidon kehittäminen
Ystävällinen ja avulias palvelu Asiakaspalautteen hyödyntäminen ja jatkuva parantaminen
Nopea ja luotettava palvelu Työprosessien optimointi ja ajanhallinta
Lisäpalveluiden tarjoaminen Digitaalisten palveluiden hyödyntäminen

Asiakkaiden tyytyväisyys ja laadukas autohuolto

Tyytyväiset asiakkaat ovat merkki onnistumisesta. He suosittelevat mielellään palvelua muillekin. Korkea laatu on tärkeä tavoite.

Ammattitaitoinen henkilökunta ja oikeat välineet ovat välttämättömiä. Säännölliset huollot takaavat auton pitkän iän. Vianetsintä ja korjaukset on tehtävä huolellisesti.

Autokorjaamon on kuultava asiakkaitaan ja kommunikoitava avoimesti. Selkeä tieto hinnoista ja palveluista lisää luottamusta. Asiakas tietää, mitä saa rahallaan.

Yhteenvetona, menestyvä autokorjaamo tarjoaa hyvää palvelua ja korkealaatuista huoltoa. Tämä luo tyytyväisiä asiakkaita ja pitkäkestoista asiakassuhdetta.

Autokorjaamon ammattilaisten työnkuva ja koulutus

Autonkorjaajat ja mekaanikot tekevät erilaisia työtehtäviä autokorjaamoissa. He etsivät vikoja, huoltavat ja korjaavat autoja. He myös neuvovat asiakkaita autojen huolloista.

Vikojen korjaaminen ja moottorityöt kuuluvat heidän työhönsä. Samoin jarrut ja renkaat ovat heidän vastuullaan. Heidän taitonsa takaa, että autoja korjataan hyvin.

”Vianetsinnässä käytän erilaisia diagnoosilaitteita ja -menetelmiä varmistaakseni tarkan vianmäärityksen. Tämän jälkeen suoritan tarvittavat huolto- ja korjaustoimenpiteet asiakkaan autolle.” – Markus, autonkorjaaja

Asiakaspalvelu on myös osa ammattilaisten työtä. He tapaavat asiakkaita, jotka tuovat autonsa korjaukseen. On tärkeää, että he kuuntelevat ja kommunikoivat selkeästi.

Ammattilaiset opiskelevat ja kehittyvät jatkuvasti. He seuraavat autoteollisuuden uusia trendejä. Näin he pysyvät ajan tasalla autonkorjauksen alalla.

Ammattilaisten koulutusvaatimukset

Autokorjaajilta vaaditaan alan koulutusta. Suomessa on monia ohjelmia, joiden kautta voi opiskella alalle. Nämä valmistavat hyvin työhön.

Monet autokorjaamot tarjoavat myös omia koulutuksia. Niissä voi oppia erikoistekniikoita. Tämä auttaa pysymään ajan tasalla alalla.

autokorjaamon ammattilaiset

Koulutus takaa, että autokorjaamot voivat tarjota hyviä palveluita. Asiakkaat voivat luottaa heidän asiantuntemukseensa. Tämä parantaa korjaamon mainetta.

Autokorjaamon ympäristövastuu ja kierrätys

Autokorjaamot ovat aiempaa tietoisempia ympäristön suojelemisesta. He haluavat vähentää toimintansa haitallisia vaikutuksia luontoon. Kestävä liiketoiminta sisältää ympäristöstä huolehtimisen.

Kierrättäminen on tärkeää autokorjaamoille. He kierrättävät käytetyt osat ja nesteet oikein. Näin vähennetään jätteen määrää ja suojellaan ympäristöä.

”Kierrätys autokorjaamolla on tärkeää, koska se edistää kestävää kehitystä ja ympäristönsuojelua. Kierrätetyt osat ja nesteet voidaan hyödyntää uudelleen, mikä vähentää uuden materiaalin tarvetta ja säästää luonnonvaroja.” – Autokorjaamon ympäristövastuun asiantuntija

Autokorjaamot investoivat ympäristöystävällisiin tuotteisiin ja energiatehokkaisiin laitteisiin. Se auttaa pienentämään korjaamoiden hiilijalanjälkeä. Samalla tuetaan kestävää energiankäyttöä.

autokorjaamon ympäristövastuu

Ympäristöystävälliset käytännöt autokorjaamoilla

Autokorjaamot voivat toteuttaa seuraavia ympäristöystävällisiä käytäntöjä:

 • Käytettyjen osien ja nesteiden asianmukainen kierrätys ja hävittäminen.
 • Energiatehokkaiden laitteiden ja valaistuksen käyttö.
 • Ympäristöystävällisten tuotteiden, kuten öljyjen ja puhdistusaineiden, käyttö.
 • Tietoinen resurssien käyttö ja jätteen minimointi.
 • Korjaamokaluston ja -välineiden asianmukainen huolto ja kierrätys.

Näiden käytäntöjen avulla autokorjaamot voivat vähentää vaikutustaan ympäristöön. Autokorjaamoilla on iso rooli ympäristövastuussa ja tietoisuuden lisäämisessä.

Johtopäätös

Autokorjaamolla työskentely vaatii monia taitoja. Ammattilaiset huolehtivat autojen kunnosta päivittäin. Näin asiakkaiden autot ovat turvallisia ajaa.

Korjaamot tarvitsevat hyvät työkalut ja osat. Vain silloin korjaukset sujuvat hyvin. Ja auto pysyy luotettavana kumppanina tien päällä.

Hyvä palvelu on korjaamon sydän. Ammattilaiset vastaavat kysymyksiin ja auttavat nopeasti. Kun asiakkaat ovat tyytyväisiä, he suosittelevat korjaamoa muillekin.

Asiakkaiden tyytyväisyys tuo korjaamolle hyvää mainetta. Se tunnetaan luotettavana ja ammattitaitoisena. Tämä vetää puoleensa uusia asiakkaita.

Korjaamot huolehtivat myös ympäristöstä. Ne kierrättävät ja käyttävät ympäristöystävällisiä tuotteita. Energiatehokkaat laitteet ovat osa tätä työtä.

Ympäristövastuu on korjaamoille tärkeää. Se osoittaa vastuunottoa ja tukee kestävää kehitystä. Jokainen teko ympäristön hyväksi on arvokas.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä työtä tehdään autokorjaamolla?

Autokorjaamoilla korjataan ja huolletaan autoja. Työt sisältävät esimerkiksi vianetsinnän, moottorin korjaamisen, jarrujen huollon ja renkaiden vaihdon.

Mitä rooleja ja vastuita autokorjaamolla on?

Autokorjaamoissa työskentelee eri ammattilaisia. On korjaamopäällikkö, mekaanikkoja, autonkorjaajia ja varaosamyyjiä. Korjaamopäällikkö johtaa toimintaa ja tarjoaa asiakaspalvelua. Autonkorjaajat ja mekaanikot tekevät korjauksia ja huoltoja.Varaosamyyjät auttavat asiakkaita varaosien hankinnassa.

Mitä päivittäisiä tehtäviä ja toimintoja autokorjaamolla on?

Jokainen päivä autokorjaamossa on täynnä erilaisia töitä. Asiakkaat tuovat autonsa huoltoon, korjattavana on jarruja ja moottoreita. Lisäksi vaihdetaan renkaita ja tasapainotetaan niitä, tehdään öljynvaihdot.

Minkälainen on autokorjaamon työskentelyturvallisuus?

Turvallisuus on autokorjaamossa tärkeää. Työntekijät käyttävät suojavarusteita, työkaluja ja laitteita oikein. Myös työalueet pidetään järjestyksessä turvallisuussääntöjen mukaan. Koulutus ja tietoisuus turvallisuudesta ovat avainasemassa.

Millainen korjaamokalusto ja varaosat autokorjaamoilla on?

Autokorjaamoilla on käytössään laaja valikoima korjaamokalustoa. Tähän kuuluu nostureita, diagnostiikkalaitteita ja muita erikoistyökaluja. Varaosien laadun täytyy olla korkea, jotta korjaukset ovat kestäviä.

Miten autokorjaamo huolehtii asiakaspalvelusta ja asiakkaiden tyytyväisyydestä?

Asiakaspalvelu on autokorjaamoissa keskeistä. Henkilökunta on koulutettua, avuliasta ja vastaa mielellään kysymyksiin. He pyrkivät tarjoamaan nopeaa ja luotettavaa palvelua, mikä lisää asiakkaiden tyytyväisyyttä.

Mitä tehtäviä autokorjaamon ammattilaiset tekevät?

Ammattilaiset, kuten korjaajat ja mekaanikot, suorittavat monipuolisia tehtäviä. He etsivät vikoja, korjaavat ja huoltavat autoja. Lisäksi antavat neuvoja huolloista ja kouluttautuvat jatkuvasti.

Miten autokorjaamo huomioi ympäristövastuun ja kierrätyksen?

Ympäristön huomioiminen on autokorjaamoille tärkeää. He kierrättävät käytettyjä osia ja nesteitä. Käyttävät ympäristöystävällisiä tuotteita ja energiatehokkaita laitteita pienentääkseen vaikutustaan ympäristöön.

Lähdelinkit

Jaa Somessa

Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissa
Jaa Linkdinissa
Jaa Pinterestista
Picture of MagPal

MagPal

MagPal Autokorjaamo tarjoaa luotettavaa ja ammattitaitoista palvelua autojesi huoltoon ja korjaukseen. Olemme sitoutuneet varmistamaan asiakkaidemme ajoneuvojen turvallisuuden ja suorituskyvyn parhaalla mahdollisella tavalla. Luota meihin autosi hoitamisessa ja nauti huolettomasta ajokokemuksesta!

Saattaat kiinostua myös näistä julkaisuista

Jaa kommenti

Vastuuvapauslauseke

MagPal Oy pyrkii ylläpitämään verkkosivustonsa sisältöä huolellisesti ja päivittämään sitä säännöllisesti. Verkkosivuilla esitetyt tiedot ovat kuitenkin tarkoitettu yleiseksi tiedoksi eivätkä sido yritystä. Ne eivät korvaa yksilöllistä neuvontaa korjaus- tai varaosapalveluja harkittaessa. Pidätämme oikeuden tehdä ajoittaisia muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.

Esitetyt hinnat eivät sido ja niissä voi olla virheitä. Tarkista hinnat aina suoraan MagPal Oy:n autokorjaamosta.

Yrityksen tiedot:
MagPal Oy autokorjaamo
Verkkosivusto: [www.magpal.fi]

Luotu: 10.11.2023

OPETUSPOLKIMEN ASENNUS

 • Poljin asennetaan reikiä poraamatta autoon. Ennen asennusta rakennetaan erillisen tukevan kiinnityspohjan ja poljin kiinnitetään siihen pohjaan eikä auton lattiaan.
 • Kun opetus päättyy, polkimen pohjan voi helposti irrottaa autosta pois, eikä jää reikiä.
 • Asennustarvikehinta muodostuu asennuspohjan materiaaleista (raudoista, vanereista, pulteista ja kumimatosta, jonka voi käyttää opetuksen aikana, ettei alkuperäistä mattoa tarvitse leikata).

Varaa aika

RENGASTYÖT

 • Jos renkaat ovat vanteilla, vaihdetaan ne hintaan 30e ja tehdään tasapainotuksen vaihdon yhteydessä hintaan 20e.
 • Vaihdon yhteydessä ilmapaineet tarkastetaan ja täytetään auton rengaspainetaulukon mukaan.
 • Pultit kiristetään momenttiavaimella.
 • Jos vanhat rengaspussit ovat huonossa kunnossa, laitetaan uusiin.
 • Tehdään rengastyöt, tasapainotuksen ja allevaihdon alk. 80e hinnalla. Meillä on uudet laadukkaat koneet ja kokemusta rengastöistä.
 • TPMS (Tire Pressure Monitoring System = Automaattinen rengaspaineen valvontajärjestelmä) koodaukset 30e hinnalla. Yleensä Opel, Nissan.

Varaa aika

ALUSTAN KORJAUKSET

Pyöränlaakereiden vaihto:

 • Mazdassa, Volvossa ja Fordissa asennus suoritetaan tähän laakeriin tarkoitetulla erikoistyökalusarjalla. Ilman erikoistyökalusarjaa tämäntyyppinen laakeri vaurioituu asennettaessa.
 •  Hondassa, Subarussa, Toyotassa, Citroenissa, Peugeotissa ABS-anturi on useasti vaihdettava laakerin vaihdon yhteydessä, koska vanha anturi on mahdoton irrottaa ennen laakerin prässäystä. Varaudutaan tähän etukäteen ja varmuuden vuoksi tilataan ABS-anturi valmiiksi (tarpeettomana palautetaan takaisin).

Jousien, iskunvaimentimien vaihto

Tukivarsien, pallonivelien, helojen, vakaajan yhdystankojen vaihto jne

Varaa aika

MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

 • Öljynvaihtohuolto
 • Kausihuolto
 • Tarkastushuolto
 • Katsastushuolto

Varaa aika